Mariale Kinderprocessie in het Begijnhof

Lier: Naar jaarlijkse gewoonte ging, op de eerste zondag na Sacramentsdag, de Mariale Kinderprocessie uit in het Begijnhof en omliggende straten. Heel wat toeschouwers stonden langs het parcours om deze traditionele kinderprocessie te zien.  Deze processie is ontstaan door het versmelten van twee traditionele processies die in onbruik geraakt waren. Bij de heropstart van Lier-kermis in de jaren 1970 ontstond zo de nieuwe Mariale Begijnhof-Kinderprocessie.
De optocht werd geopend door de Lierse Keersters. In het totaal stapten meer dan honderd deelnemers op in de processie. Ook een veertigtal kinderen die figureerden als engeltjes, strooisters, Bernadetjes, sleepdagers, pages en als kindje Jezus waren van de partij. Gezien het steeds moeilijker wordt om ouders en kinderen te motiveren om mee op te stappen in de processie dienden een paartaferelen geschrapt te worden. Ook waren er dit jaar geen communicanten aanwezig.
De processie bestond in het totaal uit een dertigtal taferelen met historische vaandels, diverse beeltenissen, schrijnen en groepen. Op het einde stapte ook Sint Gummarus, patroonheilige van de stad Lier, geflankeerd door drie ridders, mee op. De processie werd klassiek afgesloten met de priester die het Heilig Sacrament ronddraagt.

Haring eten
Na de processie bakten de Koninklijke Moedige Bootvissers haring voor hun clubhuis. Gezien het schitterende weer waren de 150 voorziene exemplaren in een minimum van tijd opgegeten. Pech voor de laatkomers.

Wijding van twee boten


Bij de opening van het vaarseizoen, op 1 april 2017, namen de Koninklijke Moedige Bootvissers twee nieuwe boten in gebruik. Pallieter en de dienstboot Treiterer werden vervangen door nieuwe exemplaren. Gezien pastoor Jan Verheyen toen niet beschikbaar was werden de boten toen officieus gezegend door een nep kermis pater.
Nu echter na de Mariale Kinderprocessie zegende pastoor Jan Verheyen ‘Pallieter’ en ‘den Treitere’ in bijzijn van peter Luc en meter Josefina.
Na de zegening maakte de pas gezegende boten een korte rondvaart. (MSL/foto’s MSL-SDW-TJL)

Fotoreportage voorbereiding

Processie reeks 1

Processie reeks 2

Processie reeks 3

Processie reeks 4

Aankomst kerk

Haring eten

Wijding boten

Bootje varen

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet