Marleen Vanderpoorten opnieuw lijsttrekker Open Vld Lier-Koningshooikt

Lier: Het Lierse Open Vld-bestuur besliste unaniem Marleen Vanderpoorten opnieuw aan te duiden als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Vanderpoorten heeft ook de ambitie om voor het burgemeesterschap te gaan.

“In de loop van de vorige maanden startte het bestuur van Open Vld Lier-Koningshooikt de procedure om de kandidaturen voor het lijsttrekkerschap bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 op te vragen. Dit leidde op de bestuursvergadering van dinsdagavond tot de unanieme aanduiding van Marleen Vanderpoorten.
Marleen zetelt sedert 1989 in het Lierse schepencollege waarvan 18 jaar als burgemeester. Momenteel is zij OCMW-voorzitter en schepen sociale zaken. Zij was in het verleden provincieraadslid, Vlaams parlementslid, minister van Onderwijs en Vorming en voorzitter van het Vlaams parlement.
De Lierse liberalen beschikken met haar over heel wat bestuurservaring. Marleen weet zich gesterkt door een ambitieuze ploeg met ervaren bestuurders en heel wat nieuwe, jonge mensen, die reeds hebben aangegeven met haar voluit voor een nieuw bestuursmandaat te willen gaan. Marleen zelf ambieert enthousiast en voluit het burgemeesterschap.
Open Vld Lier-Koningshooikt stelt nu een comité aan om de kandidatenlijst verder vorm te geven en het verkiezingsprogramma volledig uit te schrijven. Zaterdag 14 oktober trappen wij de campagne officieel af”, zegt Tom Vanhoutte, voorzitter van Open VLD Lier - Koningshooikt.

"Ik ben tevreden en enthousiast om opnieuw lijsttrekker zijn, omdat ik ook weet dat er een sterke ploeg met heel wat jonge mensen staat te trappelen van ongeduld om er voor te gaan in 2018. Deze ploeg is er, net als ikzelf, van overtuigd dat de Lierse liberalen thuishoren in het stadsbestuur. Wij blijven immers de waarborg voor een realistisch en menselijk beleid, weg van naïef links of egoïstisch rechts.
Voor Open Vld mag Lier ook meer ambitie tonen dan vandaag blijkt. Uiteraard is een gezond financieel beleid, zonder verhoogde belastingen en veel aandacht voor veiligheid uiterst belangrijk. Maar meer inspraak en actie vanuit de wijken, intensiever werken aan de armoede-kloof, meer zorg voor onze monumenten en een toekomstgerichte visie op wonen en op de uitbouw van cultuur-en sportinfrastructuur, kunnen Lier opnieuw doen schitteren.
Wij hebben natuurlijk in deze legislatuur de financiën op orde moeten stellen omdat de investeringen in de voorbije legislatuur veel geld gekost hebben. Maar nu is de tijd zeker aangebroken om meer te doen met onze mooie stad dan alleen de cijfers op orde te krijgen en te houden. Er zijn heel wat uitdagingen op vlak van sociaal beleid, cultuur en sport, hoe we gaan bouwen en wat we gaan doen met de open ruimte.
Als loyale coalitiepartner in het huidige bestuur hebben we goed werk geleverd, maar het mag toch allemaal iets grootser en met meer visie op langere termijn zijn. Met veel goesting gaan we de komende zomer en herfst ons programma concreet maken en nadien met de Lierenaars hierover het debat aangaan en aanvullen met wat we op de straat horen.  Veel en goed luisteren naar mensen blijft tenslotte de hoeksteen van elk succesvol beleid." (MSL/foto’s MSL)

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet