Ondertekening intentieverklaring stad Lier en Lierse turnverenigingen voor bouw en gebruik gymhal

Lier: De stad Lier en de Lierse Turnverenigingen ondertekenden een intentieverklaring voor de bouw en het gebruik van een nieuwe gymhal. Deze nieuwe hal wordt gebouwd op de terreinen van  het Atheneum Lier — Campus Louis Zimmer in de Predikherenlaan (algemeen bekend als KTA) als annex aan de bestaande sporthal ’t Spui. Het nieuwe gebouw is 48 meter lang en 22 meter breed en telt twee bouwlagen. Op de benedenverdieping komen de gymlokalen, op de verdieping komt de dansklas van SAMWD. De stad hoopt de bouw te kunnen aan vatten in de loop van 2018.

“De Lierse turnkringen, Koninklijke Lierse Turnkring en Koninklijke Turnkring Lyra, gaven aan de stad aan dat de infrastructuur die ze momenteel gebruiken verre van optimaal is. Ze vroegen de stad in dat kader om de mogelijkheden van een gemeenschappelijke gymhal op één locatie te bekijken binnen een hedendaagse sportinfrastructuur. Ook voor de dansklas van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (SAMWD) was de stad nog op zoek naar een locatie” zegt schepen voor sport, lvo Andries .
Op de terreinen van Atheneum Lier — Campus Louis Zimmer in de Predikherenlaan heeft de stad sinds enkele jaren de sporthal in erfpacht. Sporthal 't Spui wordt intensief gebruikt door Lierse sportclubs. De stad maakt nu budget vrij voor de realisatie van een gymhal/dansklas als annex aan de sporthal 't Spui.
“De Lierse Turnkring huurt ruimte in diverse sporthallen wat zorgt voor een versnipperd lesaanbod en een grote tijdsinvestering wat betreft op- en afbouw van toestellen. Turnkring Lyra gebruikt momenteel de turnhal op de Dungelhoeffsite. Hun overeenkomst eindigt in 2019 en bovendien zijn er op deze locatie geen uitbreidingsmogelijkheden. De dansklas van de SAMWD vond, na het vertrek uit de lokalen in de vroegere Normaalschool, een tijdelijk onderkomen in het Atheneum Lier - Campus Arthur Vanderpoorten, maar ook hier dringt een structurele oplossing zich op. Mede omdat het aantal leerlingen binnen de dansafdeling de voorbije jaren flink is toegenomen.”
De realisatie van een gymhal als aanbouw aan sporthal 't Spui op de site van Atheneum Lier —Campus Louis Zimmer komt aan deze problematiek tegemoet. De gymhal kan aan de zijde van de stadsvesten bijgebouwd worden met een rechtstreekse toegang tot de bestaande sporthal. Zo kunnen de bestaande kleedkamers en het sanitair verder worden gebruikt. Voorstel is om in de gymhal een ruimte te voorzien die exclusief gebruikt kan worden door de turnverenigingen met een permanente opstelling van de gymtoestellen. Op de eerste verdieping kan een dansklas voor de SAMWD ingericht worden. De gymhal zal opgevat worden volgens het concept van een industriële hal.
De stad zal als bouwheer optreden. De kosten worden geraamd op 995.000 euro incl. btw. De stad engageert zich daarbij om een BEN-gebouw (bijna-energieneutraal) te realiseren met onder meer extra isolatie van vloer, wanden en dak en regenwaterrecuperatie. Er zullen ook extra parkeerplaatsen aangelegd worden.
De stad en de turnverenigingen ondertekenen nu een intentieverklaring voor de bouw en het gebruik van de gymhal. Binnen deze intentieverklaring worden ook afspraken gemaakt over de financiële inbreng van de verenigingen bij de realisatie van de gymhal.
Voor de bouw van de dansklas was in het meerjarenplan reeds 140.000 euro voorzien. De gemeenteraad van juni zal bij budgetwijziging het resterende budget van 855.000 euro vrij maken voor de realisatie van de gymhal. (KSL/foto’s MSL)

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet