KONINKLIJKE Lierse Persbond

Lier: Op een korte plechtigheid in het ‘Parkhuis’ overhandigde Gouverneur Cathy Berx het koninklijke brevet aan de Lierse Persbond. Voorzitter Herman De Belder mocht de titel in ontvangst nemen.

Op 22 juni 1956 vond in het lokaal d’Eycken Boom aan de Grote Markt te Lier de officiële stichtingsvergadering van de persbond gehouden. Toen telde de nieuwe vereniging veertien leden die voor Vlaamse en Waalse kranten en plaatselijke weekbladen schreven. Er werd regelmatig vergaderd en de contacten met andere verenigingen, bedrijven en de plaatselijke autoriteiten werden geoptimaliseerd. Zoals elke vereniging kende de persbond ook ups en downs. Na een dipje in de tweede helft van de jaren 1960, herleefde de vereniging in 1973 toen een nieuwe lichting correspondenten zich aanmeldde. In 1974 vond tijdens een vergadering in d’Eycken Boom kende de vereniging een nieuwe start. Op die vergadering waren onder andere de huidige burgemeester van Lier Frank Boogaerts, Maurice Vanhoutte, oud burgemeester van Lier en de ondertussen overleden oud-schepen Jaak Theeuws aanwezig.
Op cultureel vlak lag de Lierse Persbond omstreeks het midden van de jaren negentig mee aan de basis van de cultuurprijs. Van 1992 tot 2000 organiseerde de vereniging ook vijf tweejaarlijkse cartoonales.
In het begin van de 21ste eeuw deden zich ingrijpende wijzigingen voor in het medialandschap. Verschillende krantentitels en vele weekbladen verdwenen. Hierdoor viel het  aantal actieve leden terug. Gelukkig kwamen de laatste jaren enkele nieuw krachten de Lierse Persbond terug versterken. (MSL/ foto’s SDW)

Ook twee andere verenigingen kregen ook de Koninklijke titel

 

Dit artikel delen op social media

Tweet